Pororo刷牙玩具 $210 好似以前睇牙科動畫啲模型咁😆可以令小朋友從遊戲中學習,訓練自己刷牙💯 牙刷會發聲亦有音樂 小朋友更加投入👍🏻👍🏻 韓國KC認證✅玩得安心又放心 📍玩具使用如下: Step 1️⃣小恐龍口腔出現細菌 用牙刷刷牙 Step 2️⃣如果使用正確 牙齒圖案會改變 Step 3️⃣刷完牙 牙齒圖案會變得閃令 Step 4️⃣按一下牙膏 細菌又再出現😈

Pororo刷牙玩具 - 青梅竹馬

Pororo刷牙玩具 $210 好似以前睇牙科動畫啲模型咁😆可以令小朋友從遊戲中學習,訓練自己刷牙💯 牙刷會發聲亦有音樂 小朋友更加投入👍🏻👍🏻 韓國KC認證✅玩得安心又放心 📍玩具使用如下: Step 1️⃣小恐龍口腔出現細菌 用牙刷刷牙 Step 2️⃣如果使用正確 牙齒圖案會改變 Step 3️⃣刷完牙 牙齒圖案會變得閃令 Step 4️⃣按一下牙膏 細菌又再出現😈